Onderzoeken

Binnen het VitaSana PMO bieden wij diverse onderzoeken aan. We werken zorgvuldig, efficiënt en met moderne hoogwaardige apparatuur.

Algemene vragenlijst

Een aantal vragen over uw voorgeschiedenis, medicatie, leefstijl en familie.

Vragenlijsten gericht op psyche en kwaliteit van leven

Een aantal vragen over uw psyche en kwaliteit van leven

Oogmeting

Onder meer worden uw gezichtssterkte en oogboldruk bepaald.

Gehoortest

Een test waarbij we de kwaliteit van uw gehoor meten.

ECG

Het 'hartfilmpje'

Longfunctietest

Uw longinhoud wordt o.a. getest.

Ergometrie

Deze test meet o.a. uw maximale inspanningsvermogen.

Echo hart

Middels ultrageluid onderzoeken wij de functie van uw hart.

Echo hals

We onderzoeken uw hals regio, inclusief de schildklier, middels ultrageluid.

Echo boven-en onderbuik

De organen in de buikregio worden onderzocht. Denk onder meer aan uw lever, nieren en galblaas.

Pols

Uw hartfrequentie wordt gemeten.

Botdichtheidsmeting

Een meting waarbij we uw botdensiteit bepalen, waarmee we onderzoeken of er botontkalking is.

Bloeddruk

De hoogte van uw boven- en onderdruk wordt bepaald.

Bloedonderzoek

Er worden diverse bepalingen gedaan o.a. lever- en nierfunctie, cholesterol en bloedbeeld.

Urineonderzoek

We kijken hierbij o.a. naar eiwit, glucose en zuurgraad.

Vet/spierverdeling

De verhouding tussen vetmassa en spiermassa wordt bepaald.

Lichamelijk onderzoek

Gericht aanvullend lichamelijk onderzoek.

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder.

info@vitasana.eu

+31 (0)70 21 777 00

Gebouwcomplex “Castellum”
Gebouw D Begane grond
Loire 116
2491 AJ Den Haag