Privacyverklaring algemeen

In deze verklaring leggen wij uit wat ons beleid is ten aanzien van het verwerken van persoonsgegevens. Wij beschrijven welke persoonsgegevens we verwerken, hoe we privacy waarborgen en welke rechten een betrokkene heeft.

Deze verklaring heeft betrekking op persoonsgegevens die wij verwerken van cliënten, bezoekers, leveranciers, sollicitanten en alle overige relaties van VitaSana.  

VitaSana verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Communicatie. We gebruiken uw contactgegevens om u verder te informeren over onze dienstverlening. Als u interesse in onze diensten heeft getoond, gebruiken wij uw persoonsgegevens om u informatie te zenden over de diensten van VitaSana. Waar mogelijk passen we deze informatie aan in overeenstemming met uw voorkeuren.
 • Wet- en regelgeving. We verwerken uw persoonsgegevens indien we daartoe op grond van wet- en regelgeving toe verplicht zijn of in het geval van een mogelijke inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden.

VitaSana verwerkt persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen:

 • Overeenkomst. Wij verwerken persoonsgegevens voor het aangaan of het uitvoeren van een overeenkomst.
 • Gerechtvaardigd belang. Wij verwerken persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd belang, bijvoorbeeld het versturen van marketing uitingen naar onze klanten. 
 • Wettelijke plicht. Wij verwerken uw persoonsgegevens indien we daartoe op grond van wet- en regelgeving toe verplicht zijn.
 • Toestemming. Wij verwerken persoonsgegevens als een individu toestemming heeft gegeven voor de verwerking van de persoonsgegevens. Deze toestemming kunt u ook weer intrekken.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

VitaSana bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de hierboven beschreven doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Als u het doel voor verwerken en de bewaartermijn van een specifiek persoonsgegevens wilt weten, neem dan contact met ons op.

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

VitaSana heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen tegen verlies of ongeautoriseerde verwerking van persoonsgegevens. Voor dit doel gebruikt VitaSana verschillende beveiligingstechnieken, waaronder beveiligde servers, periodiek uitgevoerde software updates, firewalls en encryptie, en fysieke beveiliging van de locaties waar de persoonsgegevens worden beveiligd.

Welke rechten heeft u met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens?

U heeft onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verschillende rechten:

 • Recht op informatie en inzage: U kunt inzage vragen in de persoonsgegevens die wij van u verwerken;
 • Rectificatie: Indien u denkt dat we verkeerde gegevens van u hebben dan passen we het aan;
 • Verwijderen: U kan de persoonsgegevens die wij van uw verwerken laten verwijderen. Het kan zijn dat we voor andere doeleinden (bijvoorbeeld voor onze administratie en wettelijke plichten) die gegevens nog wel moeten verwerken;
 • Beperking: U kan de verwerking van uw persoonsgegevens laten beperken als u denkt dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken;
 • Bezwaar: Indien u bezwaar heeft tegen de verwerking van uw persoonsgegevens dan zullen we die verwerking zo snel mogelijk beëindigen;
 • Overdraagbaarheid: Indien uw persoonsgegevens wilt laten overdragen, neem dan contact met ons op;
 • Intrekken toestemming: Indien u toestemming heeft gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens dan kan u dat intrekken.

Wil u gebruik maken van een van uw rechten? Dan verzoeken we u een e-mail te sturen naar info@vitasana.eu. Na ontvangst van uw verzoek zullen wij hier zo snel mogelijk op reageren.

Vragen

Indien u vragen heeft over dit statement of de verwerking van persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen via info@vitasana.eu.

Dit privacy statement is opgesteld op 27 maart 2020.